[Thông báo] Ô cái Nghị định của Chính phủ về chống thư rác này có Men nào biết không nh

Thảo luận trong 'Công nghệ thông tin' bắt đầu bởi thangpt91, 22/7/13.

 1. thangpt91

  thangpt91 Quản trị cao cấp Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  13/6/13
  Bài viết:
  786
  Giới tính:
  Nam
  NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 90/2008/NĐ-CP NGÀY 13 THÁNG 08 NĂM 2008 VỀ CHỐNG THƯ RÁC

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
  Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;
  Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002;
  Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;
  Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh
  sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

  NGHỊ ĐỊNH:

  Chương I : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Nghị định này quy định về chống thư rác; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân).
  Điều 2. Đối tượng áp dụng
  Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan tới dịch vụ trao đổi thư điện tử và tin nhắn tại Việt Nam.
  Trường hợp Điều ước quốc tế liên quan đến hoạt động chống thư rác mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với Nghị định này thì áp dụng quy định của Điều ước quốc tế đó.

  Điều 3. Giải thích thuật ngữ
  Trong phạm vi Nghị định này, các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  Thư rác (spam) là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo quy định của pháp luật. Thư rác trong Nghị định này bao gồm thư điện tử rác và tin nhắn rác. [/*:m:sem7cywo]
  Thông điệp dữ liệu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. [/*:m:sem7cywo]
  Cơ sở hạ tầng thông tin là hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc sản xuất, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin số, bao gồm mạng viễn thông, mạng [/*:m:sem7cywo]
  Thư điện tử là thông điệp dữ liệu được gửi đến một hoặc nhiều địa chỉ thư điện tử thông qua cơ sở hạ tầng thông tin.[/*:m:sem7cywo]
  Địa chỉ điện tử là địa chỉ mà người sử dụng có thể nhận hoặc gửi thông điệp dữ liệu thông qua cơ sở hạ tầng thông tin. [/*:m:sem7cywo]
  Địa chỉ thư điện tử là địa chỉ được sử dụng để gửi hoặc nhận thư điện tử, bao gồm tên truy nhập của người sử dụng kết hợp với tên miền Internet. [/*:m:sem7cywo]
  Tin nhắn là thông điệp dữ liệu được gửi đến điện thoại, máy nhắn tin hoặc thiết bị có chức năng nhận tin nhắn.[/*:m:sem7cywo]
  Tiêu đề thư điện tử là phần thông tin được gắn kèm với phần nội dung thư điện tử bao gồm thông tin về nguồn gốc, đích đến, tuyến đường đi, chủ đề và những thông tin khác về thư điện tử đó.[/*:m:sem7cywo]
  Chủ đề thư điện tử là một phần của tiêu đề nhằm trích yếu nội dung thư điện tử.[/*:m:sem7cywo]
  Tiêu đề tin nhắn là phần thông tin được gắn kèm với phần nội dung tin nhắn bao gồm nhưng không giới hạn nguồn gốc, thời gian gửi tin nhắn.[/*:m:sem7cywo]
  Thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo là thư điện tử, tin nhắn nhằm giới thiệu đến người tiêu dùng về các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội, hàng hoá, dịch vụ bao gồm cả dịch vụ có mục đích sinh lời và dịch vụ không có mục đích sinh lời.[/*:m:sem7cywo]
  Người quảng cáo là tổ chức, cá nhân có nhu cầu quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình.[/*:m:sem7cywo]
  Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo là tổ chức cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đến người nhận.[/*:m:sem7cywo]
  Mã số quản lý là mã số được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cá o bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet khi chấp thuận hồ sơ đăng ký của đối tượng này.[/*:m:sem7cywo]
  Mã sản phẩm là mã số do nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo gán cho từng sản phẩm. Mã sản phẩm có thể bao gồm thông tin về nhóm sản phẩm nhằm mục đích phân loại các sản phẩm quảng cáo.[/*:m:sem7cywo]
  Người sở hữu địa chỉ điện tử là người tạo ra hoặc được cấp địa chỉ điện tử đó.[/*:m:sem7cywo]


  Điều 4. Nội dung và trách nhiệm quản lý nhà nước về chống thư rác


  1. Nội dung quản lý nhà nước về chống thư rác:[/i] [/u]

  a) Xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật liên quan tới việc chống thư rác;
  b) Tuyên truyền về ý thức và trách nhiệm phòng, chống thư rác cho người sử dụng và các đối tượng khác;
  c) Tổng hợp và phổ biến danh sách các nguồn phát tán thư rác;
  d) Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan trong việc xử lý thư rác;
  đ) Tiếp nhận thông báo, khiếu nại về thư rác;
  e) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua Internet;
  g) Hợp tác quốc tế về chống thư rác;
  h) Nghiên cứu và triển khai các giải pháp chống thư rác;
  i) Quản lý thống kê về thư rác;
  k) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.

  2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan thực hiện quản lý nhà nước về chống thư rác.
  3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ khác có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong các hoạt động chống thư rác.

  Điều 5. Phân loại thư rác
  1. Thư điện tử, tin nhắn với mục đích lừa đảo, quấy rối hoặc phát tán virus máy tính, phần mềm gây hại hoặc vi phạm khoản 2 Điều 12 Luật Công nghệ thông tin.
  2. Thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo vi phạm các nguyên tắc gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo tại các Điều 7, Điều 9 và Điều 13 Nghị định này.

  Điều 6. Các hành vi nghiêm cấm
  1. Gửi thư rác.
  2. Làm sai lệch thông tin tiêu đề của thư điện tử, tin nhắn nhằm mục đích gửi thư rác.
  3. Tạo điều kiện, cho phép sử dụng phương tiện điện tử thuộc quyền của mình để gửi, chuyển tiếp thư rác.
  4. Trao đổi, mua bán hoặc phát tán các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng các phần mềm thu thập địa chỉ điện tử.
  5. Sử dụng các phần mềm để thu thập địa chỉ điện tử khi không được phép của người sở hữu địa chỉ điện tử đó.
  6. Trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử hoặc quyền sử dụng danh sách địa chỉ điện tử nhằm mục đích gửi thư rác.
  7. Các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật.
   
 2. kanyon

  kanyon Thành viên Chính thức

  Tham gia ngày:
  9/4/13
  Bài viết:
  31
  ra nghị định vậy thôi còn thực hiện được không mới là vấn đề
   
 3. thangpt91

  thangpt91 Quản trị cao cấp Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  13/6/13
  Bài viết:
  786
  Giới tính:
  Nam
  :a11:Nếu khi vấn đề thư rác xảy ra nhức nhối. Chắc chắn lúc đó sẽ đều phải theo và thực hiện thôi bạn bạn
   
Đang tải...

Chia sẻ trang này