[Giới thiệu] Điều lệ giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ V-2013

Thảo luận trong 'Giải đấu năm 2013' bắt đầu bởi Luongkt, 31/10/13.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. Luongkt

  Luongkt Kiện tướng

  Tham gia ngày:
  12/12/10
  Bài viết:
  2,955
  B BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 3912 /QĐ-BGDĐT
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013

  QUYẾT ĐỊNH
  Ban hành Điều lệ giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân
  toàn quốc lần thứ V-2013

  BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO T​
  ẠO

  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;
  Căn cứ Nghị định số 32/2008/ NĐ-CP ngày 19/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
  Căn cứ công văn số 2695/BGDĐT- CTHSSV ngày 24 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ủy nhiệm cho Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đăng cai Giải Cầu lông Người Giáo viên nhân dân toàn quốc năm 2013;
  Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Nay ban hành kèm theo quyết định này Điều lệ giải Cầu lông Người giáo viên nhân dân toàn quốc lần thứ V-2013.
  Điều 2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày kí cho đến khi kết thúc giải.
  Điều 3. Các ông (bà) Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo có vận động viên tham dự giải, các ông Trưởng ban tổ chức, Ban trọng tài và các thành viên tham dự giải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

  Nơi nhận:
  - Như điều 3 (để t/h);
  - BT. Phạm Vũ Luận (để b/c);
  - Liên đoàn Cầu lông VN (để p/ h);
  - Các sở Giáo dục và đào tạo ;
  - Các trường ĐH, CĐ, THCN&DN;
  - Lưu VT, Vụ CTHSSV. KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG


  Đã kí

  Trần Quang Quý​
  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013
  Đ I Ề U L Ệ
  GIẢI CẦU LÔNG NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN TOÀN QUỐC LẦN THỨ V - 2013
  (Ban hành theo Quyết định số: 3912 /QĐ-BGDĐT ngày 16 / 9 /2013
  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
  ĐIỀU1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU.
  1.Mục đích
  - Hưởng ứng, duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện, thi đấu các môn thể thao, đặc biệt là môn Cầu lông trong cán bộ quản lý của các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp; góp phần vào việc nâng cao sức khoẻ cho các thầy cô trong toàn ngành;
  - Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam;
  - Tăng cường mối giao lưu, học tập kinh nghiệm và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các đơn vị và thành viên tham dự giải.
  2. Yêu cầu
  - Các đơn vị tuyển chọn và cử cán bộ, giáo viên dự thi theo đúng đối tượng quy định, có trình độ chuyên môn, đảm bảo tốt cho việc thi đấu;
  - Chấp hành nghiêm chỉnh Luật, Điều lệ và các quy định của Ban tổ chức;
  Trưởng đoàn chịu trách nhiệm đối với các VĐV tham dự giải của đơn vị mình và là đại diện chính thức của đơn vị làm việc với BTC trong quá trình diễn ra giải.
  ĐIỀU 2. ĐƠN VỊ - ĐỐI TƯỢNG -SỐ NGƯỜI DỰ THI
  1. Đơn vị dự thi
  - Đại học quốc gia, Đại học khu vực và các trường đại học thành viên;
  - Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dậy nghề;
  - Các sở giáo dục và đào tạo, cơ quan nghiên cứu và quản lý giáo dục ở TW.
  2. Đối tượng
  Giải Cầu lông “ Người Giáo viên nhân dân” là giải dành riêng cho giáo viên, giảng viên, các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức hiện đang làm công tác giảng dạy, quản lý, nghiên cứu, chỉ đạo trong các cơ quan thuộc ngành giáo dục và đào tạo (căn cứ vào mã ngạch lương của ngành theo các chức danh). Hợp đồng ngắn hạn dưới 1 năm và hợp đồng không có mã ngạch lương không được tham dự giải
  3. Số người dự thi
  - Mỗi đơn vị thi đấu được cử: 01Trưởng đoàn, 02 HLV, 01 cán bộ y tế, 01 phục vụ đoàn.
  - Nhóm tuổi dưới 30. Mỗi đơn vị được đăng ký: 2 đơn nam, 2 đơn nữ, 1 đôi nam, 1 đôi nữ, 2 đôi nam nữ.
  - Nhóm tuổi từ 30 trở lên: mỗi đơn vị được đăng ký: 2 đôi nam, 2 đôi nữ, 2 đôi nam nữ.
  - Mỗi vận động viên được tham gia không quá 2 nội dung.
  - Vận động viên ở nhóm tuổi cao được quyền thi đấu ở nhóm tuổi thấp hơn và được quyền đăng ký dự thi ở nội dung khác đúng nhóm tuổi (nhưng không được trùng với nội dung đã đang ký ở nhóm tuổi thấp hơn).
  Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo Điện Biên, đơn vị đăng cai Giải được đăng ký thêm 01 nội dung ở mỗi nhóm tuổi quy định.
  ĐIỀU 3. NỘI DUNG -THỂ THỨC-LUẬT THI ĐẤU
  1. Nội dung
  1.1. Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dành cho cán bộ quản lý: Giám đốc, Phó Giám đốc, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn, các Trưởng ban của Đại học Quốc gia, Đại học vùng, Học viện; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn các trường đại học, cao đẳng, Giám đốc, Phó Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo; Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Gồm 2 nhóm tuổi:
  - 50 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1962);
  - 51 tuổi trở lên (sinh trước năm 1963);
  1.2. Đơn nam, đơn nữ gồm 01 nhóm tuổi:
  - 30 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1983).
  1.3. Đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ gồm 7 nhóm tuổi:
  - 30 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1982);
  - 35 tuổi trở xuống ( sinh sau năm 1977);
  - 40 tuổi trở xuống (sinh sau năm 1972);
  - 45 tuổi trở xuống ( sinh sau năm 1967);
  - 50 tuổi trở xuống ( sinh sau năm 1962);
  - 55 tuổi trở xuống ( sinh sau năm 1957);
  - Trên 55 tuổi ( sinh trước năm 1958);
  2. Thể thức thi đấu
  Tuỳ thuộc vào số lượng đơn, đôi đăng ký, Ban tổ chức sẽ có hình thức thi đấu cho phù hợp.
  3. Luật thi đấu
  - Áp dụng luật Cầu lông hiện hành của TC TDTT Bộ VHTTDL;
  - Cầu thi đấu: Do Ban tổ chức quy định;
  - Trang phục thi đấu: Trang phục thi đấu môn Cầu lông;
  - Đồng phục trong thi đấu đôi;
  - Chọn hạt giống: Chon các đôi, đơn đạt thành tích nhất, nhì, ba của Giải Cầu lông “Người Giáo viên nhân dân” lần thứ IV-2011;
  - Các đôi, đơn cùng đơn vị sẽ không gặp nhau trong trận đầu tiên;
  - Các nội dung chỉ được tổ chức thi đấu khi có 3 đơn vị trở lên dự thi.
  ĐIỀU 4. ĐĂNG KÝ THAM GIA THI ĐẤU
  1. Danh sách dự thi do thủ trưởng các đơn vị ký và đóng dấu gồm:
  1.1- Danh sách đoàn: Cán bộ lãnh đạo, huấn luyện viên, vận động viên (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính).
  1.2- Danh sách vận động viên đăng ký nội dung thi đấu, nhóm tuổi thi đấu theo điều lệ (chú ý ở nội dung thi đấu đôi ghi rõ tên từng cặp đối thủ).
  1.3- Một ảnh 3x4cm của từng thành viên tham gia giải để Ban tổ chức làm thẻ VĐV ( ảnh ghi rõ họ tên, năm sinh).
  - Thời gian đăng ký danh sách tham dự giải: Trước ngày 25/11/2013;
  - Nơi nhận: Danh sách đăng ký gửi về Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội (Điện thoại và Fax: 04.8694983 hoặc 0913048608); Email: nthanh2304@gmai.com
  2. Hồ sơ dự thi: Khi về dự thi các đơn vị cần phải có:
  2.1- Bản đăng ký tham gia thi đấu;
  2.2- Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đủ sức khoẻ tham gia thi đấu môn Cầu lông;
  2.3- Bảng phôtô copy “Bảng lương tháng 10/2013 của đơn vị” có cá nhân dự thi
  2.4- Chứng minh thư nhân dân.
  Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, đại học, học viện; thủ trưởng các đơn vị, cơ quan, cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhân sự dự thi của đơn vị mình.
  ĐIỀU 5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI.
  - Thời gian tổ chức Giải: Từ ngày 11 đến ngày 18/12/2013;
  - Địa điểm: Nhà thi đấu tỉnh Điện Biên;
  - Đón tiếp các đoàn, làm thủ tục nhân sự: Ngày 11 và 12/12/2013;
  - Họp Trưởng đoàn, chuyên môn kỹ thuật: Ngày 13/12/2013;
  - Khai mạc Giải: Ngày 14/12/2013;
  - Bế mạc Giải: Ngày 18/12/2013;
  ĐIỀU 6. KINH PHÍ VÀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ:
  1. Kinh phí tổ chức:
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo kinh phí tổ chức và giải thưởng;
  - Đơn vị đăng cai tổ chức đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh trật tự cho giải;
  - Các đơn vị về dự thi: kinh phí do trường và cơ quan có đội tham dự chịu trách nhiệm lo kinh phí ăn, ở, đi lại cho đội trong suốt quá trình tổ chức giải.
  2. Chế độ ăn ở, tập luyện và thi đấu:
  Các đơn vị có đội tham dự tự túc các khoản bồi dưỡng tập luyện, thi đấu, trang phục, tiền ăn, ở, đi lại. Theo thông tư số: 234/2006 QĐ-TTg về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và theo thực tế tại Tp Điện Biên.
  Tiền làm thẻ: 20.000đ/người.
  ĐIỀU 7. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT, KHIẾU NẠI.
  1. Khen thưởng- Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng huy chương và giải thưởng cho cá nhân đoạt giải nhất, nhì, ba (đồng giải ba), đơn, đôi ở mỗi lứa tuổi.
  2. Kỷ luật:
  Mọi thành viên tham gia giải đều phải tuân theo Luật Cầu lông hiên hành và Điều lệ Giải. Cá nhân, tập thể nào vi phạm Luật, Điều lệ, tuỳ theo lỗi nặng, nhẹ Ban Tổ chức sẽ có hình thức kỷ luật thích hợp từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, truất quyền chỉ đạo hoặc đề nghị cấp trên xét kỷ luật, thông báo về đơn vị quản lý.
  3. Khiếu nại:
  Chỉ có trưởng đoàn, huấn luyện viên mới có quyền khiếu nại về nhân sự, Ban tổ chức có trách nhiệm xem xét và xử lý kịp thời. Nếu chưa xác định được vi phạm về nhân sự dự thi, Ban tổ chức sẽ kiểm tra sau khi kết thúc giải, đơn vị vi phạm sẽ chịu toàn bộ kinh phí cho công tác thẩm tra, huỷ toàn bộ kết quả thi đấu của vận đông viên đơn vị đó. Các khiếu nại về luật, chuyên môn, kỹ thuật do Tổng trọng tài phối hợp với tổ trọng tài xem xét, xử lý giải quyết ngay để đảm bảo tiến độ các trận đấu theo đúng lịch thi đấu.
  ĐIỀU 8. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO GIẢI.
  - Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo trực tiếp toàn bộ giải, cơ quan thường trực chỉ đạo là Vụ Công tác học sinh, sinh viên.
  - Chỉ có Bộ Giáo dục và Đào tạo mới có quyền sửa đổi, bổ sung Điều lệ này khi thấy cần thiết để phù hợp với thực tế phong trào tập luyện và thi đấu môn Cầu lông của giáo viên, cán bộ và công chức của ngành.

  KT. BỘ TRƯỞNG
  THỨ TRƯỞNG
  Trần Quang Quý​

  Nguồn: http://www.moet.gov.vn/?page=6.1&type=documents&view=5288&spage1=5
  Mời các bác tham khảo.
   
  Chỉnh sửa cuối: 31/10/13
 2. langtucaulong

  langtucaulong Thành viên Tích cực

  Tham gia ngày:
  21/1/10
  Bài viết:
  355

  Giải này được quan tâm ghê, người ký là thứ trưởng cơ đấy.
   
 3. Luongkt

  Luongkt Kiện tướng

  Tham gia ngày:
  12/12/10
  Bài viết:
  2,955
  Hiện đang có 5 bác trong sân này. (5 vận đông viên & 0 khán giả)

  Luongkt
  nguyendiem227057
  Quangvt1979
  Thanhhai8689
  vietanh_32
   
 4. Luongkt

  Luongkt Kiện tướng

  Tham gia ngày:
  12/12/10
  Bài viết:
  2,955
  Giải toàn quốc mà bác.
  Em 2 lần đánh đơn Nam đều tới tứ kết hihi tiếc quá. Năm nay mà điều kiện cho phép thì phải cố gắng chinh phục.
   
 5. Cầu lông 360

  Cầu lông 360 Thành viên Tích cực

  Tham gia ngày:
  29/7/13
  Bài viết:
  173
  năm nay e sẽ tham gia nội dung đơn nam
   
 6. titan247

  titan247 Thành viên Tích cực

  Tham gia ngày:
  22/4/10
  Bài viết:
  187
  Tất cả các trường ở KV HN ah bác ơi? Hay chỉ ĐH QG và các trường thành viên
   
 7. YONEX VN

  YONEX VN Thành viên Tích cực

  Tham gia ngày:
  23/10/13
  Bài viết:
  239
  Tất cả các trường ĐH, CĐ và trung học chuyên nghiệp bạn à/
   
 8. bachhoa1102

  bachhoa1102 Thành viên Xuất Sắc

  Tham gia ngày:
  9/6/11
  Bài viết:
  4,710
  dạy cấp 1 thì ko đc tham gia ah :((
   
 9. Luongkt

  Luongkt Kiện tướng

  Tham gia ngày:
  12/12/10
  Bài viết:
  2,955
  Cái này chuẩn đấy ah...............
   
 10. Luongkt

  Luongkt Kiện tướng

  Tham gia ngày:
  12/12/10
  Bài viết:
  2,955
  Em với bác gặp nhau ở Hà Nội trước đi :21:
   
 11. chuongcongthanh

  chuongcongthanh Thành viên Chính thức

  Tham gia ngày:
  5/12/12
  Bài viết:
  50
  Giải hay quá, em phải báo cáo ngay với xếp em đi đăng ký mới được.
   
 12. SieuSao

  SieuSao Thành viên Tích cực

  Tham gia ngày:
  31/10/13
  Bài viết:
  107
  giáo viên đc quan tâm ghê cơ:(
   
 13. ngotuan0320

  ngotuan0320 Thánh vũ

  Tham gia ngày:
  15/10/11
  Bài viết:
  13,602
  Mời các Bác "Giáo Viên Nhân Dân" vào đăng ký ah.
   
 14. titan247

  titan247 Thành viên Tích cực

  Tham gia ngày:
  22/4/10
  Bài viết:
  187
  Thủ tục đăng kí có cần xác nhận của tổ chức hay gì gì k bác nhỉ? ĐK theo đơn vị hay cá nhân bác ơi
   
 15. thegioiphang

  thegioiphang Trọng tài Thành viên BQT

  Tham gia ngày:
  14/1/10
  Bài viết:
  7,927
  Em tưởng phải là giáo viên mới được tham gia giải này? Hóa ra các bác đều là nhà giáo hết cả đấy à :)
   
 16. Luongkt

  Luongkt Kiện tướng

  Tham gia ngày:
  12/12/10
  Bài viết:
  2,955
  Em chỉ làm hành chính trong môi trường giáo dục thôi bác ah. hihi
   
 17. YONEX VN

  YONEX VN Thành viên Tích cực

  Tham gia ngày:
  23/10/13
  Bài viết:
  239
  Mình tham gia đôi nam đây, hy vọng gặp ae cùng diễn đàn thì lương tay giúp kẻo đau em :D
   
 18. Cầu lông 360

  Cầu lông 360 Thành viên Tích cực

  Tham gia ngày:
  29/7/13
  Bài viết:
  173
  thôi bác ah , a e mình gặp nhau ở ĐB vậy
   
 19. titan247

  titan247 Thành viên Tích cực

  Tham gia ngày:
  22/4/10
  Bài viết:
  187
  E là chuẩn Nhà giáo bác Đức ah
   
 20. Luongkt

  Luongkt Kiện tướng

  Tham gia ngày:
  12/12/10
  Bài viết:
  2,955
  Không biết lên ĐB em có nhận ra bác không?
   
Đang tải...
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này